اجاره روزانه و کوتاه مدت در قدوسی شرقی شیراز

اجاره خونه مبله آپارتمان مبله سویت مبله

۲ اتاق، تا ۴ نفر
از ۱۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قدوسی شرقی
اجاره خونه مبله آپارتمان مبله سویت مبله
۵

خانه مبله وآپارتمان مبله سویت مبله

۲ اتاق، تا ۴ نفر
از ۱۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قدوسی شرقی
خانه مبله وآپارتمان مبله سویت مبله
۷

سویت مبله خونه مبله آپارتمان مبله

۲ اتاق، تا ۴ نفر
از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قدوسی شرقی
سویت مبله خونه مبله آپارتمان مبله
۵

خانه مبله.آپارتمان مبله. سوییت مبله

۲ اتاق، تا ۶ نفر
از ۲۰۰ تومان
نردبان شدهدر قدوسی شرقی
خانه مبله.آپارتمان مبله. سوییت مبله
۹

آپارتمان مبله.سوییت مبله .خانه مبله

۲ اتاق، تا ۷ نفر
از ۲۰۰ تومان
نردبان شدهدر قدوسی شرقی
آپارتمان مبله.سوییت مبله .خانه مبله
۸

خانه مبله. سوییت مبله آپارتمان مبله

۲ اتاق، تا ۶ نفر
از ۲۰۰ تومان
نردبان شدهدر قدوسی شرقی
خانه مبله. سوییت مبله آپارتمان مبله
۹

آپارتمان وسوییت مبله پاسداران

۲ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
نردبان شدهدر قدوسی شرقی
آپارتمان وسوییت مبله پاسداران
۸

اجاره آپارتمان مبله در قدوسی

۱ اتاق
توافقی
نردبان شدهدر قدوسی شرقی
اجاره آپارتمان مبله در قدوسی
۱

منزل مبله 2طبقه هردوطبق مبله بالوکیشن بسیا

۲ اتاق، تا ۸ نفر
از ۷۰۰ تومان
نردبان شدهدر قدوسی شرقی
منزل مبله 2طبقه هردوطبق مبله بالوکیشن بسیا
۲

سوییت اپارتمان و منزل مبله شیک و تمیز در شیراز

۲ اتاق، تا ۴ نفر
از ۹۹۹,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قدوسی شرقی
سوییت اپارتمان و منزل مبله شیک و تمیز در شیراز
۷

منزل مبله دو خوابه و سه خوابه

۲ اتاق، تا ۶ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور بهنیا سعیدی در قدوسی شرقی
منزل مبله دو خوابه و سه خوابه
۵

آپارتمان مبله شیک و ۳ خواب پاسداران

۳ اتاق، تا ۸ نفر
توافقی
نردبان شدهدر قدوسی شرقی
آپارتمان مبله شیک و ۳ خواب پاسداران
۷

آپارتمان و منزل مبله یکخواب قدوسی

۱ اتاق
توافقی
نردبان شدهدر قدوسی شرقی
آپارتمان و منزل مبله یکخواب قدوسی
۱

اجاره سوئیت مبله آپارتمان مبله منزل مبله

۲ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر قدوسی شرقی
اجاره سوئیت مبله آپارتمان مبله منزل مبله
۱

منزل مبله خیلی تمیز

۲ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
نردبان شدهدر قدوسی شرقی
منزل مبله خیلی تمیز
۶

منزل مبله اقامتگاه سویت

۲ اتاق، تا ۱۲ نفر
توافقی
نردبان شدهدر قدوسی شرقی
منزل مبله اقامتگاه سویت
۱

آپارتمان و منزل مبله

۲ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
نردبان شدهدر قدوسی شرقی
آپارتمان و منزل مبله
۴

خونه مبله با تمام امکانات رفاهی

۲ اتاق، تا ۶ نفر
از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قدوسی شرقی
خونه مبله با تمام امکانات رفاهی
۱۸

اجاره اپارتمان روزانه

۲ اتاق، تا ۵ نفر
توافقی
نردبان شدهمشاور رفیعی دلرحیم در قدوسی شرقی
اجاره اپارتمان روزانه
۱

منزل مبله اقامتگاه سویت

۲ اتاق، تا ۱۰ نفر
توافقی
هفتهٔ پیش در قدوسی شرقی
منزل مبله اقامتگاه سویت
۱

منزل مبله سویت اقامتگاه

۲ اتاق، تا ۹ نفر
توافقی
نردبان شدهدر قدوسی شرقی
منزل مبله سویت اقامتگاه
۱

منزل سوییت مبله ویلایی قدوسی روزانه هفتگی ماهانه

۲ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
نردبان شدهمشاور پارسا ارجمند در قدوسی شرقی
منزل سوییت مبله ویلایی قدوسی روزانه هفتگی ماهانه
۱۰

آپارتمان دو خوابه مرکز شهر

۲ اتاق، تا ۶ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور بهنیا سعیدی در قدوسی شرقی
آپارتمان دو خوابه مرکز شهر
۷

منزل ۳۳۳متری

۳ اتاق، بیش از ۳۳ نفر
توافقی
نردبان شدهمشاور صادقیه در قدوسی شرقی
منزل ۳۳۳متری
۲۰
بعدی

نمایش نقشه