اجاره روزانه و کوتاه مدت در قلعه نو شیراز

سوئیتی ۴۵ متری،اتوبوسی واقع در کوچه ۵۱ قلعه نو

۱ اتاق، تا ۳ نفر
از ۳۰۰ تومان
نردبان شدهدر قلعه نو
سوئیتی ۴۵ متری،اتوبوسی واقع در کوچه ۵۱ قلعه نو
۹
بعدی

نمایش نقشه