اجاره روزانه و کوتاه مدت در قلعه قبله شیراز

منزل مبله

۱ اتاق، تا ۷ نفر
از ۶۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قلعه قبله
منزل  مبله
۶

اجاره سویت تمیز ومرتب

۱ اتاق، تا ۵ نفر
از ۶۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قلعه قبله

منزل مبله بلوار رحمـت

۱ اتاق، تا ۶ نفر
از ۶۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قلعه قبله
منزل مبله    بلوار رحمـت
۵
بعدی

نمایش نقشه