اجاره روزانه و کوتاه مدت در گلشن شیراز

منزل مبله آرامش(مطابق عکسهای ارسالی)

۱ اتاق، تا ۳ نفر
توافقی
نردبان شدهدر گلشن
منزل مبله آرامش(مطابق عکسهای ارسالی)
۵

منزل مبله تمیز و مرتب(مطابق عکسهای ارسالی)

۱ اتاق، تا ۳ نفر
توافقی
۲ هفته پیش در گلشن
منزل مبله تمیز و مرتب(مطابق عکسهای ارسالی)
۵

اجاره روزانه اپارتمان میدان معلم

۲ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
۲ هفته پیش در گلشن
اجاره روزانه اپارتمان میدان معلم
۶
بعدی

نمایش نقشه