پانسیون آقایان خوابگاه پسرانه

بیش از ۵ اتاق, تا ۳۸ نفر
نردبان شده | فوری در حافظیه
پانسیون آقایان خوابگاه پسرانه
۵

منزل مبله

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
منزل مبله
۳

اجاره منزل مبله / سوئیت / خانه مسافر

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۴۰۰ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
اجاره منزل مبله / سوئیت / خانه مسافر
۱۵

هتل آپارتمان در شیراز

۲ اتاق
نردبان شدهدر حافظیه
هتل آپارتمان  در شیراز
۷

هتل آپارتمان ومنزل مبله وسوییت در مرکز شهر

۱ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
هتل آپارتمان  ومنزل مبله وسوییت در مرکز شهر
۵

اجاره سوییت و آپارتمان و منزل مبله

۳ اتاق, تا ۳۱ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
اجاره سوییت و آپارتمان و منزل مبله
۱۸

هتل آپارتمان اوستا،سویت،خانه مسافر،سویت اجاره ای،

۲ اتاق, تا ۱۱ نفر
نردبان شده | فوری در حافظیه
هتل آپارتمان اوستا،سویت،خانه مسافر،سویت اجاره ای،
۹

اجاره منزل مبله/سوییت/خانه مسافر/هتل آپارتمان

۳ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
اجاره منزل مبله/سوییت/خانه مسافر/هتل آپارتمان
۸

اجاره انواع سوییت و اپارتمان ومنزل مبله‌درمرکز شهر

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
اجاره انواع سوییت و اپارتمان ومنزل مبله‌درمرکز شهر
۵

نزدیک به اماکن گردشی و پزشکی

۲ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
نزدیک به اماکن گردشی و پزشکی
۵

سوییت مبله حافظیه دروازه قرآن اطلسی با اسپلیت

بدون اتاق, تا ۳ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
سوییت مبله حافظیه دروازه قرآن اطلسی با اسپلیت
۷

منزل مبله تمیز

۱ اتاق, تا ۳ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
منزل مبله تمیز
۴

منزل مبله دروازه قرآن حافظیه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
منزل مبله  دروازه قرآن حافظیه
۱۱

منزل سوییت مبله قرآن اطلسی حافظیه ارم

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
منزل سوییت مبله قرآن اطلسی حافظیه ارم
۸

منزل آپارتمان سویت ویلایی مبله

۳ اتاق, تا ۱۰ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
منزل آپارتمان سویت ویلایی مبله
۸

اجاره منزل مبله/آپارتمان/هتل/سوییت/اتاق

۳ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
اجاره منزل مبله/آپارتمان/هتل/سوییت/اتاق
۱۱

مبله،حافظیه،جلوهتل شیراز،حیاطدار،دروازه قران

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
مبله،حافظیه،جلوهتل شیراز،حیاطدار،دروازه قران
۱۸

سوییت تمیزدربهترین نقطه شهر

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
سوییت تمیزدربهترین نقطه شهر
۳

مبله کاملا مستقل حافظیه با آفرویژه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
مبله کاملا مستقل حافظیه با آفرویژه
۹

اجاره اپارتمان خانه ویلا اتاق سوییت مسافر مبله

۱ اتاق, تا ۸ نفر
از ۶۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
اجاره اپارتمان خانه ویلا اتاق سوییت مسافر مبله
۷

منزل مبله

۱ اتاق, تا ۷ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
منزل مبله
۳

اجاره آپارتمان روزانه

۲ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
اجاره آپارتمان روزانه
۱۰

سوییت تمیز حافظیه موردهای دیگر موجوده

بدون اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
سوییت تمیز حافظیه موردهای دیگر موجوده
۸

مبله دو خواب ویلایی حافظیه هفت تنان بولوار گلستان

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
مبله دو خواب ویلایی حافظیه هفت تنان بولوار گلستان
۱