اجاره روزانه و کوتاه مدت در حسین‌آباد شیراز

اجاره باغ ویلا شهرک آرین(۱۶دکترحسابی)

بدون اتاق، تا ۱۵ نفر
توافقی
نردبان شدهدر حسین‌آباد
اجاره باغ ویلا شهرک آرین(۱۶دکترحسابی)
۱۲

اجاره کوتاه مدت باغ، ویلا (شیراز ،خان زنیان)

۱ اتاق، تا ۱۵ نفر
از ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حسین‌آباد
اجاره کوتاه مدت باغ،  ویلا (شیراز ،خان زنیان)
۱۲

اجاره باغ ویلا شهرک ارین(۱۶دکترحسابی)

۱ اتاق، تا ۱۰ نفر
توافقی
نردبان شدهدر حسین‌آباد
اجاره باغ ویلا شهرک ارین(۱۶دکترحسابی)
۱۰

اجاره باغ ویلا روزانه ده متری حشمت الله دینکانی

۲ اتاق، تا ۱ نفر
توافقی
نردبان شده | فوری در حسین‌آباد
اجاره باغ ویلا روزانه ده متری حشمت الله دینکانی

اجاره فضای آموزشی

بدون اتاق، تا ۱۰ نفر
از ۱۵۰ تومان
پریروز در حسین‌آباد

خانواده

۱ اتاق، تا ۱۴ نفر
از ۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر حسین‌آباد
خانواده
۵

اجاره باغ روزانه

۳ اتاق، تا ۱۵ نفر
توافقی
نردبان شدهمشاور مهران افتخاری در حسین‌آباد
اجاره باغ روزانه
۱۳

اجاره باغ و رستوران

بیش از ۵ اتاق، تا ۵۰ نفر
توافقی
۲ هفته پیش در حسین‌آباد

سوییت اجاره دشت ارژن

۳ اتاق، تا ۱۰ نفر
توافقی
۲ هفته پیش در حسین‌آباد
بعدی

نمایش نقشه