سوییت مبله ویلایی تمیز با پارکینگ سرپوشیده مجزا

۱ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر جانبازان
سوییت مبله ویلایی تمیز با پارکینگ سرپوشیده مجزا
۷

منزل مبله

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جانبازان
منزل مبله
۲

خوابگاه دخترانه بعثت(دانشجو،کارمند و شاغلین)

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
پریروز در جانبازان
خوابگاه دخترانه بعثت(دانشجو،کارمند و شاغلین)
۶

اجاره سویت شیک و زیبا

بدون اتاق, تا ۷ نفر
از ۳۰۰ تومان
نردبان شدهدر جانبازان
اجاره سویت شیک و زیبا
۴

منزل و سوییت مبله اجاره روزانه مناسب

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جانبازان

اجاره اپارتمان مبله

۱ اتاق, تا ۳ نفر
هفتهٔ پیش در جانبازان
اجاره اپارتمان مبله
۳

سوئیت مستقل

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۲۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جانبازان
سوئیت مستقل
۴

همراه یک عدد پارکینگ

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در جانبازان

خونه طبقه دوم ورودی مستقل سر خیابان

۳ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در جانبازان
خونه طبقه دوم ورودی مستقل سر خیابان
۵