اجاره روزانه و کوتاه مدت در لاله شیراز

اجاره سوئیت شیراز مرکز شهر

۱ اتاق، تا ۲ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر لاله
اجاره سوئیت شیراز مرکز شهر
۳

منزل مبله مرکز شیراز

۲ اتاق، تا ۱۴ نفر
از ۳۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر لاله
منزل مبله مرکز شیراز
۱۳

منزل مبله سویت،تمیز همکف مرکز شهر نزدیک حرم

بدون اتاق، تا ۵ نفر
از ۴۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر لاله
منزل مبله سویت،تمیز همکف مرکز شهر نزدیک حرم
۴

آپارتمان شیک و تمیز

۱ اتاق، تا ۳ نفر
توافقی
نردبان شدهمشاور محمد ایزدی در لاله
آپارتمان شیک و تمیز
۵

اجاره باغ

بدون اتاق، تا ۱۰ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در لاله
اجاره باغ

اجاره روزانه سوئیت با پارکینگ

۱ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
نردبان شدهدر لاله
اجاره روزانه سوئیت با پارکینگ
۵

هتل مهمانپذیر مسافرخانه

بیش از ۵ اتاق، تا ۶۰ نفر
توافقی
فوری در لاله

منزل مبله / خانه مبله میدان ارتش

۱ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
نردبان شدهدر لاله
منزل مبله / خانه مبله میدان ارتش
۴

منزل طبقه دوم

۱ اتاق، تا ۸ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر لاله
منزل طبقه دوم
۴

منزل مبله مرکز شهر شیک و تمیز

۲ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
نردبان شدهدر لاله
منزل مبله مرکز شهر شیک و تمیز
۵

روزانه

۱ اتاق، تا ۵ نفر
توافقی
هفتهٔ پیش در لاله
روزانه
۵

خریده امتتیاز وام ( مهر ایران،عروسی و غیره)

بدون اتاق، تا ۲ نفر
از ۱,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر لاله
بعدی

نمایش نقشه