اجاره روزانه و کوتاه مدت در شهرک مهرگان شیراز

منزل منزل مبله شیک و تمیز(شریف آباد، اتحاد )

۱ اتاق، تا ۶ نفر
از ۵۰۰ تومان
مشاور پارسیان در شهرک مهرگان
منزل منزل مبله شیک و تمیز(شریف آباد، اتحاد )
۴

اجاره منزل مبله واقع در بلوار اتحاد

۲ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
هفتهٔ پیش در شهرک مهرگان
اجاره منزل مبله واقع در بلوار اتحاد
۵
بعدی

نمایش نقشه