منزل مبله

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شهرک گلستان شمالی
منزل مبله
۳

منزل مبله ویلایی

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
منزل مبله ویلایی
۶

باغ عقد ولیمه نامزدی و تولد

۱ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
باغ عقد ولیمه نامزدی و تولد
۱۰

اجاره ویلا باغ استخر آبگرم سرپوشیده

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
نردبان شده | فوری در شهرک گلستان شمالی
اجاره ویلا باغ استخر آبگرم سرپوشیده
۱۶

اجاره آپارتمان روزانه مبله شیک

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شده | فوری در شهرک گلستان شمالی
اجاره آپارتمان روزانه مبله شیک
۱۷

منزل مبله یک خواب صدرا شیک تمیز

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
منزل مبله یک خواب صدرا شیک تمیز
۱۰

اجاره آپارتمان مبله شیک و نوساز

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
اجاره آپارتمان مبله شیک و نوساز
۱۵

اجاره باغ مجالس و تولد عقد نامزدی عروسی ولیمه

بدون اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
اجاره باغ مجالس و تولد عقد نامزدی عروسی  ولیمه
۸

باغ استخر روبرو مجتمع خلیج فارس

۲ اتاق, تا ۲۵ نفر
از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
باغ استخر روبرو مجتمع خلیج فارس
۵

مبله

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
مبله
۳

اجاره روزانه ویلاباغ

۳ اتاق, تا ۱۵ نفر
نردبان شدهمشاور احاره ویلا در شهرک گلستان شمالی
اجاره روزانه ویلاباغ
۲۰

اجاره روزانه باغ ویلا

۳ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شده | فوری در شهرک گلستان شمالی
اجاره روزانه باغ ویلا
۱۰

باغ ویلا استخر آبگرم نما مدرن

۲ اتاق, تا ۱۲ نفر
از ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور محراب بهشتی آرا در شهرک گلستان شمالی
باغ ویلا استخر آبگرم نما مدرن

اجاره سوییت اپارتمان مبله صدرا با تمام امکانات

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۳۵۰,۶۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شهر صدرا در شهرک گلستان شمالی
اجاره سوییت اپارتمان مبله صدرا با تمام امکانات
۲

اجاره (منزل،سوئیت،ویلا )مبله قلات

۲ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
اجاره (منزل،سوئیت،ویلا )مبله قلات
۲۰

استخر جکوزی باغ تخلیه تمیز آماده نزدیک

۱ اتاق, تا ۲۰ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
استخر جکوزی باغ تخلیه تمیز آماده نزدیک
۲

منزل مبله شهرک گلستان شمالی

۱ اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
منزل مبله شهرک گلستان شمالی
۲

باغ ویلا استخر دار فانتزی

۳ اتاق, تا ۱۴ نفر
از ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور محراب بهشتی آرا در شهرک گلستان شمالی
باغ ویلا استخر دار فانتزی
۲۰

اجارخ سوییت مبله صدرا تمیز و مرتب

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۳۰۰,۶۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور رضا امیدی در شهرک گلستان شمالی
اجارخ سوییت مبله صدرا تمیز و مرتب
۲

اجاره باغ ویلا استخر دار

۳ اتاق, تا ۱۱ نفر
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
اجاره باغ ویلا استخر دار
۲۰

اجاره باغ ویلا شهری(شهرک گلستان)

۱ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
اجاره باغ ویلا شهری(شهرک گلستان)
۹

منزل آپارتمان مبله صدرا

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
منزل آپارتمان مبله صدرا
۱

اجاره سوییت اپارتمان مبله صدرا دسترسی تمیز

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۳۵۰,۵۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور رضا امیدی در شهرک گلستان شمالی
اجاره سوییت اپارتمان مبله صدرا دسترسی تمیز
۲

اجاره باغ و ویلا جاده صدرا مبله

۲ اتاق, تا ۱۱ نفر
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
اجاره باغ و ویلا جاده صدرا مبله
۲۰