اجاره روزانه و کوتاه مدت در پای کتا شیراز

اجاره منزل آپارتمان مبله روزانه

۴ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
دیروز در پای کتا
اجاره منزل آپارتمان مبله روزانه

منزل مبله تمیز و شیک وسط شهر شیراز

۲ اتاق، تا ۸ نفر
از ۴۹۹ تومان
نردبان شدهدر پای کتا
منزل مبله تمیز و شیک  وسط شهر شیراز
۳

اجاره آپارتمان مسافر مبله

۲ اتاق، تا ۸ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پای کتا
اجاره آپارتمان مسافر مبله

اجاره آپارتمان مبله

۲ اتاق، تا ۶ نفر
از ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پای کتا
اجاره آپارتمان مبله
۶

اجاره سوییت مبله آپارتمان منزل خونه

۱ اتاق، تا ۶ نفر
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پای کتا
اجاره سوییت مبله آپارتمان منزل خونه
۶

آپارتمان مبله

۲ اتاق، تا ۴ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پای کتا
آپارتمان مبله
۶

منزل مبله

۱ اتاق، تا ۴ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پای کتا
منزل مبله
۲
بعدی

نمایش نقشه