اجاره روزانه و کوتاه مدت در صاحب دیوان شیراز

اجاره آپارتمان منزل مبله سوئیت آپارتمان

۱ اتاق، تا ۵ نفر
توافقی
نردبان شدهدر صاحب دیوان
اجاره آپارتمان منزل مبله سوئیت آپارتمان
۸

سوئیت مبله مرکز شهر،خانواده مجرد و تایمی۲۰۰

بدون اتاق، تا ۲ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر صاحب دیوان
سوئیت مبله مرکز شهر،خانواده مجرد و تایمی۲۰۰
۶

اجاره سوئیت مبله مرکز شهر خانواده و مجرد۱۵۰

بدون اتاق، تا ۳ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر صاحب دیوان
اجاره سوئیت مبله مرکز شهر خانواده و مجرد۱۵۰
۶
بعدی

نمایش نقشه