منزل سوییت خانه مبله مستقل

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۲۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور رستمی در شهرک سجادیه
منزل سوییت خانه مبله مستقل
۳

منزل مبله آپارتمان مبله ویلایی مبله سوئیت مبله

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر شهرک سجادیه
منزل مبله آپارتمان مبله ویلایی مبله سوئیت مبله
۶

اجاره روزانه باغ ویلا دشت ارژن و خانزنیان

۱ اتاق, تا ۱۸ نفر
از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک سجادیه
اجاره روزانه باغ ویلا دشت ارژن و خانزنیان
۲

اجاره روزانه باغشهری در خانه زنیان و دشت ارژن

۱ اتاق, تا ۱۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک سجادیه
اجاره روزانه باغشهری در خانه زنیان و دشت ارژن
۴