خونه مبله اجاره هفتگی ماهیانه روزانه

۲ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر سامان
خونه  مبله اجاره  هفتگی ماهیانه روزانه
۸

منزل مبله با سونا و جکوزی ابگرم

۲ اتاق، تا ۸ نفر
توافقی
نردبان شدهدر سامان
منزل مبله با سونا و جکوزی ابگرم
۹

اجاره منزل مبله

۱ اتاق، تا ۸ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سامان
اجاره منزل مبله
۶

روزی  اجاره

بدون اتاق، تا ۹ نفر
از ۴۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سامان
روزی  اجاره
۲

اجاره منزل مبله شخصی

بدون اتاق، تا ۸ نفر
توافقی
نردبان شدهدر سامان
اجاره منزل مبله شخصی
۵

نمایش نقشه