منزل مبله بلوارپاسارگاد سراج بیست متری خمینی شیک

۳ اتاق, تا ۲۰ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل مبله بلوارپاسارگاد سراج بیست متری خمینی شیک
۱۰

آپارتمان منازل سویت مبله مناسب تمامی افراد تمیز

۳ اتاق, تا ۲۰ نفر
از ۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
آپارتمان منازل سویت مبله مناسب تمامی افراد تمیز
۲۰

منزل مبله

۱ اتاق, تا ۲ نفر
نیم ساعت پیش در شهرک سراج

منزل‌آپارتمان مبله سوئیت تمیز بلوارپاسارگادمرکزشهر

۲ اتاق, تا ۱۳ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل‌آپارتمان مبله سوئیت تمیز بلوارپاسارگادمرکزشهر
۲

اجاره آپارتمان مبله منزل وسوییت سراج باهنر

۲ اتاق, تا ۱۶ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در شهرک سراج
اجاره آپارتمان مبله منزل وسوییت سراج باهنر
۱

اجاره مبله سوییت آپارتمان خونه تایمی وروزانه

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره مبله سوییت آپارتمان خونه تایمی وروزانه
۳

منازل واپارتمان مبله تمیز شهرک سراج پاسارگاد

۳ اتاق, تا ۲۵ نفر
از ۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
منازل واپارتمان مبله تمیز شهرک سراج پاسارگاد
۸

اجاره منزل مبله/سوییت مبله سراج باهنر فرگاز والفجر

۲ اتاق, تا ۱۵ نفر
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره منزل مبله/سوییت مبله سراج باهنر فرگاز والفجر
۱۹

آپارتمان مبله‌ومنزل مبله بلوار پاسارگاد سراج پاییز

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
آپارتمان مبله‌ومنزل مبله بلوار پاسارگاد سراج پاییز
۲

اجاره منزل مبله و سوییت مبله پاییز/پاسارگاد/باهنر

۲ اتاق, تا ۱۷ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره منزل مبله و سوییت مبله پاییز/پاسارگاد/باهنر
۱۱

سوییت مستقل مبله

۱ اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شدهدر شهرک سراج
سوییت مستقل مبله
۲

اجاره آپارتمان روزانه منزل مبله مرتب امن شهرک سراج

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شهرک سراج
اجاره آپارتمان روزانه منزل مبله مرتب امن شهرک سراج
۳

اجاره آپارتمان مبله شیک و جوون پسند درپاییز و سراج

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره آپارتمان مبله شیک و جوون پسند درپاییز و سراج
۸

منزل و آپارتمان مبله بلوار پاسارگاد سراج

۳ اتاق, تا ۲۵ نفر
از ۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل و آپارتمان مبله بلوار پاسارگاد سراج
۱۴

اجاره آپارتمان مبله وسوییت ومنزل خونه تایم روزانه

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره آپارتمان مبله وسوییت ومنزل خونه تایم روزانه
۳

منزل مبله آپارتمان مبله تمیز بلوار پاسارگاد سراج

۲ اتاق, تا ۲۳ نفر
از ۶۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل مبله آپارتمان مبله تمیز بلوار پاسارگاد سراج
۱۵

اجاره سوییت و اپارتمان روزانه وس

۱ اتاق, تا ۸ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره سوییت و اپارتمان روزانه وس
۱

اجاره آپارتمان روزانه سراج و پاییز

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره آپارتمان روزانه سراج و پاییز
۶

منزل آپارتمان مبله سراج ۲۰متری امام خمینی نبی اکرم

بدون اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل آپارتمان مبله سراج ۲۰متری امام خمینی نبی اکرم
۱

اجاره سوییت

۱ اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره سوییت
۲

اجاره سویت و منزل و اپارتمان روزانه

۱ اتاق, تا ۸ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره سویت و منزل و اپارتمان روزانه
۱

اجاره سوییت ومنزل مبله سراج

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱۵۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره سوییت ومنزل مبله سراج
۲

اجاره کوتاه مدت سویت آپارتمان ومنزل مبله

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره کوتاه مدت سویت آپارتمان ومنزل مبله
۱

منزل وآپارتمان مبله بلوار پاسارگاد دستغیب نبی اکرم

۲ اتاق, تا ۱۵ نفر
از ۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل وآپارتمان مبله بلوار پاسارگاد دستغیب نبی اکرم
۷