اجاره روزانه و کوتاه مدت در میدان شاه شیراز

مبله شاهچراغ وفصیلت

۳ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر میدان شاه
مبله شاهچراغ وفصیلت
۲

اجاره منزل مبله سوییت خانه مسافر هتل بومگردی

بیش از ۵ اتاق, تا ۶ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر میدان شاه
اجاره منزل مبله سوییت خانه مسافر هتل بومگردی
۸

منزل مبله،سویت،خانه مبله،نوساز

۱ اتاق, تا ۱۴ نفر
از ۷۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر میدان شاه
منزل مبله،سویت،خانه مبله،نوساز
۸

منزل مبله، سویت، نزدیک حرم شاه چراغ ،،اسپلیت دار

۲ اتاق, تا ۱۴ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر میدان شاه
منزل مبله، سویت، نزدیک حرم شاه چراغ ،،اسپلیت دار

مبله تمیز

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در میدان شاه
مبله تمیز
۱

مبله اجاره کوتاه مدت

بدون اتاق, تا ۴ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در میدان شاه
مبله اجاره کوتاه مدت
۱

منزل مبله آپارتمان سوییت نوساز شاهچراغ زند

۱ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر میدان شاه
منزل مبله آپارتمان سوییت نوساز شاهچراغ زند
۶

منزل مبله تمیز و نوسال نزدیک حرم شاهچراغ

۲ اتاق, تا ۸ نفر
۵ روز پیش در میدان شاه
منزل مبله تمیز و نوسال نزدیک حرم شاهچراغ
۶

اجاره مبله

بدون اتاق, تا ۲ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر میدان شاه
اجاره مبله
۴
تأیید شده

اجاره خانه سنتی اماده پذیرایی تولد نامزدی و دورهمی

۱ اتاق, تا ۵۰ نفر
۲ هفته پیش در میدان شاه
اجاره خانه سنتی اماده پذیرایی تولد نامزدی و دورهمی
۷

خانه نزدیک به بازار حرمه

۲ اتاق, تا ۱۴ نفر
۲ هفته پیش در میدان شاه
خانه نزدیک به بازار حرمه
۳

سویت .. اتاق.. منزل

بدون اتاق, تا ۶ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در میدان شاه
سویت .. اتاق.. منزل

خانه سنتی اجاره اتاق

بیش از ۵ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در میدان شاه
خانه سنتی اجاره اتاق
۳

اجاره منزل دوطبقه هرطبقه جدا ازهم

۴ اتاق, تا ۱۱ نفر
از ۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر میدان شاه
اجاره منزل دوطبقه هرطبقه جدا ازهم
۸