اجاره روزانه و کوتاه مدت در دانشگاه شهید باهنر شیراز

منزل مبله/خانه مسافر

۲ اتاق، تا ۴ نفر
از ۵۷۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانشگاه شهید باهنر
منزل مبله/خانه مسافر
۶

سوئیت،واحد مبله نوساز و تمیز.

۲ اتاق، تا ۸ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانشگاه شهید باهنر
سوئیت،واحد مبله نوساز و تمیز.
۱۰
بعدی

نمایش نقشه