اجاره روزانه و کوتاه مدت در شهرک سعدی شیراز

اجاره سوئیت

۱ اتاق، تا ۴ نفر
از ۷۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شهرک سعدی

منزل مبله

بدون اتاق، تا ۴ نفر
از ۱,۱۱۱ تومان
۱۶ ساعت پیش در شهرک سعدی
منزل مبله
۴

منزل مبله

۲ اتاق، تا ۱۱ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سعدی
منزل مبله
۱

منزل مبله شخصی برای مسافرین محترم

۱ اتاق، تا ۱۰ نفر
توافقی
۵ روز پیش در شهرک سعدی
منزل مبله شخصی برای مسافرین محترم
۱۰

منزل مبله

۲ اتاق، تا ۱۵ نفر
توافقی
۵ روز پیش در شهرک سعدی
منزل مبله
۱

منزل مبله

۲ اتاق، تا ۵ نفر
توافقی
هفتهٔ پیش در شهرک سعدی
منزل مبله
۵

تمیزومرتب

بدون اتاق، تا ۳ نفر
توافقی
۲ هفته پیش در شهرک سعدی
تمیزومرتب
۱

باغ اجاره ای سنتی خالد آباد

۱ اتاق، تا ۲۵ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سعدی
باغ اجاره ای سنتی خالد آباد

خانه مسافر

۱ اتاق، تا ۵ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سعدی
خانه مسافر

۴۵۰۰۰۰۰

بدون اتاق، تا ۳ نفر
از ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سعدی
۴۵۰۰۰۰۰
۴

خانه مسافر

۱ اتاق، تا ۵ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک سعدی
خانه مسافر
۴

سوییت مبله

۱ اتاق، تا ۷ نفر
از ۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک سعدی
سوییت مبله
۲

جهت مسافرین محترم

۱ اتاق، تا ۷ نفر
توافقی
۲ هفته پیش در شهرک سعدی
جهت مسافرین محترم
۱

اجاره روزانه منزل

۱ اتاق، تا ۱۱ نفر
توافقی
۲ هفته پیش در شهرک سعدی
اجاره روزانه منزل
۴

اجاره منزل مستقل جهت مهمانان

۳ اتاق، تا ۸ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک سعدی
اجاره منزل مستقل جهت مهمانان
۳

اجاره باغ ویلا استخردار

۱ اتاق، تا ۱۰ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک سعدی
اجاره باغ ویلا استخردار
۱۰

منزل مبله

۲ اتاق، تا ۱۰ نفر
توافقی
۳ هفته پیش در شهرک سعدی

اجاره منزل ویلای دو خوابه

۲ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
۴ هفته پیش در شهرک سعدی
اجاره منزل ویلای دو خوابه
۵

خونه سویت

۱ اتاق، تا ۴ نفر
از ۱۱۱ تومان
۴ هفته پیش در شهرک سعدی

اجاره باغ ویلا

۱ اتاق، تا ۱۴ نفر
توافقی
۴ هفته پیش در شهرک سعدی
اجاره باغ ویلا
۲۰
بعدی

نمایش نقشه