اجاره روزانه و کوتاه مدت در سیلو شیراز

اجاره سوئیت تمیز ومبله درمرکز شهر

۲ اتاق، تا ۸ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سیلو
اجاره سوئیت تمیز ومبله درمرکز شهر
۱

اجاره سوییت مبله روزانه

بدون اتاق، تا ۳ نفر
توافقی
نردبان شده | فوری در سیلو
اجاره سوییت مبله روزانه
۱۳

اجاره سوییت مبله اطلسی

بدون اتاق، تا ۳ نفر
توافقی
نردبان شدهدر سیلو
اجاره سوییت مبله اطلسی
۶
بعدی

نمایش نقشه