اجاره روزانه و کوتاه مدت در وصال شیراز

منزل مبله مرکز شهر

۲ اتاق، تا ۱۲ نفر
از ۶۰۰ تومان
نردبان شدهدر وصال
منزل مبله مرکز شهر
۱۳

اجاره ی روزانه واحد آپارتمان برای مسافر

۱ اتاق، تا ۵ نفر
توافقی
پریروز در وصال
اجاره ی روزانه واحد آپارتمان برای مسافر
۴

اجاره منزل مبله در مرکز شهر

۲ اتاق، تا ۳ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر وصال
اجاره منزل مبله در مرکز شهر
۷

اجاره روزانه

۲ اتاق، تا ۷ نفر
از ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در وصال
اجاره روزانه
۱۰

خوابگاه پسرانه سینا

بیش از ۵ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر وصال
خوابگاه پسرانه سینا
۵

منزل مبله مرکزشهر

۲ اتاق، تا ۸ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر وصال
منزل مبله مرکزشهر
۵

خوابگاه دخترانه

بیش از ۵ اتاق، تا ۳۵ نفر
توافقی
نردبان شدهدر وصال
خوابگاه دخترانه
۱۱

اجاره روزانه منزل حیاط دار

۲ اتاق، تا ۱۴ نفر
توافقی
۶ روز پیش در وصال
اجاره روزانه منزل حیاط دار
۷

اجاره منزل مبله مرکز شهر پارکینگ دار

۱ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
نردبان شدهدر وصال
اجاره منزل مبله مرکز شهر پارکینگ دار
۳

منزل سوییت مبله روزانه با پارکینگ

۲ اتاق، تا ۵ نفر
از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در وصال
منزل سوییت مبله روزانه با پارکینگ
۷

منزل سوییت مبله روزانه با پارکینگ

۲ اتاق، تا ۵ نفر
از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در وصال
منزل سوییت مبله روزانه با پارکینگ
۶

آپارتمان و سوئیت مبله منوچهری

۲ اتاق، تا ۸ نفر
توافقی
نردبان شدهدر وصال
آپارتمان و سوئیت مبله منوچهری
۵

اسکان خانم مجرد در خوابگاه

۲ اتاق، تا ۷ نفر
توافقی
۲ هفته پیش در وصال

منزل مبله مرکز شهر

۲ اتاق، تا ۱۰ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر وصال
منزل مبله مرکز شهر
۵

اجاره اتاق

۳ اتاق، تا ۲۰ نفر
توافقی
نردبان شدهدر وصال
بعدی

نمایش نقشه