خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار سیرجان

در حال دریافت ...
سهره فروشی
۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سهره فروشی
فروش عروس هلندی سخنگو نر خونگی
توافقی
۳ ساعت پیش
فروش عروس هلندی  سخنگو نر خونگی
مرغ عشق
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
عروس نر نطفه دار ضمانتی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
عروس نر نطفه دار ضمانتی
جفت قناری تازه جفت خرده با قفس
توافقی
۸ ساعت پیش
جفت قناری تازه جفت خرده با قفس
پرنده خانگی
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پرنده خانگی
جوجه قناری خانگی
توافقی
۱۲ ساعت پیش
جوجه قناری خانگی
قناری نر رسمی بلند
۱۹۰,۰۰۰ تومان
دیروز
قناری نر رسمی بلند
فروش قناری رسمی بلند
۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش قناری رسمی بلند
یک عدد طوطی سخن گو (کاسکو)کاملا اهلی .
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
یک عدد طوطی سخن گو  (کاسکو)کاملا اهلی .
فروش ۲ عدد قناری سوپر در سیرجان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
فروش ۲ عدد قناری سوپر در سیرجان
کبوتر پرشی ضمانت وبرگه گرو
توافقی
۳ روز پیش
کبوتر پرشی ضمانت وبرگه گرو
عروس هلندی لوتینو.سه ماهه
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
عروس هلندی لوتینو.سه ماهه
شاه طورقه سخنگو
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
شاه طورقه سخنگو
فروش عروس هلندی مرواریدی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
فروش عروس هلندی مرواریدی
کبک کوهی
توافقی
۴ روز پیش
مرغ مینا سخنگو
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
جوجه عروس دستی رام شده
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
جوجه عروس دستی رام شده
مینای سخنگو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
مینای سخنگو
کله سرخ بلند
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
کله سرخ بلند
طوطی سبز
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
طوطی سبز
یک جفت قناری سرامیکی
توافقی
۵ روز پیش
یک جفت قناری سرامیکی
عروس‌هلندی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
عروس‌هلندی
سیرجان مرغ عشق هلندی ماده آماده
جهت معاوضه
۵ روز پیش
سیرجان مرغ عشق هلندی ماده آماده
در حال دریافت ...
بعدی