خرید و فروش و قیمت خودرو چانگان CS35 در تبریز

چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۸
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۸
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۶
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۶
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۸
۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۸
۸۰۰ کیلومتر ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۸
چانگان S35 شاسی، سفید، بدون رنگ 1397
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
چانگان S35 شاسی، سفید، بدون رنگ 1397
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۶
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۶
چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵
۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵
چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵
۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵
چانگان CS35 مدل۹۸ خشک
۰ کیلومتر ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
چانگان CS35 مدل۹۸ خشک
چانگان اتومات
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
چانگان اتومات
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۶
۶۳,۵۰۰ کیلومتر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۶
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۸
۲۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۶ با کارکرد 38هزار
۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۶ با کارکرد 38هزار
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۶
چانگان CS35، مدل۹۶
۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
چانگان CS35، مدل۹۶
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۶
۹۲,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۶
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۷
چانگان CS35، مدل۲۰۱۵
۸۶,۰۰۰ کیلومتر ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
چانگان CS35، مدل۲۰۱۵
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۵ دنده ای
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۵ دنده ای
بعدی