خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن زانتیا 2000cc در تبریز

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۲۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
زانتیا89درجه
۱۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زانتیا89درجه
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۳,۵۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
زانتیا 2000 معاوضه با 206
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
زانتیا 2000 معاوضه با 206
زانتیا ۲۰۰۰ مدل ۸۸
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
زانتیا ۲۰۰۰ مدل ۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۴۱۰,۹۰۳ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۲۱۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۳ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
بعدی