خرید و فروش و قیمت خودرو دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای در تبریز

دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۱,۲۵۰ کیلومتر ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۱۱,۵۰۰ کیلومتر ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹در حد ضفر
۲۱,۸۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹در حد ضفر
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۲۶,۳۸۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل 97 فول
۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل 97 فول
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۸۹,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۷ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر جهت معاوضه
۹ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹ تحویلی 1400 برج ۳
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹ تحویلی 1400 برج ۳
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر توافقی
دیروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۳۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۷۵ کیلومتر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۳,۷۰۰ کیلومتر ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ مدل98
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
دنا پلاس تیپ ۲ مدل98
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۹۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰ برج ۱۲
۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰ برج ۱۲
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۵۰,۱۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
بعدی