خرید و فروش و قیمت خودرو جک J5 اتوماتیک 1800cc در تبریز

جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۶۲,۰۱۳ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳
جک j5 اتوماتیک 96
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
جک j5 اتوماتیک 96
جک j5 اتومات 1800
۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
جک j5 اتومات 1800
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶
جک جی ۵اتوماتیک کم کار
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
جک جی ۵اتوماتیک کم کار
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک ، مدل ۱۳۹۶
۶۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
جک J5 اتوماتیک ، مدل ۱۳۹۶
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۵
۷۹,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۵
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۰۶ کیلومتر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶ کم کارکرد
۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶ کم کارکرد
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶ معاوضه با خودرو
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶ معاوضه با خودرو
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶
۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک بیرنگ 1800cc، مدل ۱۳۹۴.معاوضه
۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جک J5 اتوماتیک بیرنگ 1800cc، مدل ۱۳۹۴.معاوضه
جک مدل ٩٤ بدون رنگ اتوماتیک
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جک مدل ٩٤ بدون رنگ اتوماتیک
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۲۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
بعدی