خرید و فروش و قیمت خودرو جیپ در تبریز

ماشین جیب شهباز
۸,۸۴۶ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
ماشین جیب شهباز
جیپ چروکی مدل 2014 ارس پلاک سفید
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
جیپ چروکی مدل 2014 ارس پلاک سفید
خودرو جیب توسن گروک
۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خودرو جیب توسن گروک
مدل ۱۳۶۴
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
جیب صحرا مدل ۱۳۷۷
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
جیب صحرا مدل ۱۳۷۷
جیپ چروکی، مدل ۱۹۹۹
۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
جیپ چروکی، مدل ۱۹۹۹
جیپ چروکی گرند
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه
جیپ چروکی گرند
جیپ چروکی، مدل ۲۰۱۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
جیپ چروکی، مدل ۲۰۱۴
جیپ صحرا، مدل ۲۰۰۰
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
جیپ صحرا، مدل ۲۰۰۰
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۷
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۷
۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۷
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۲
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۲
خودرو جیپ قالانت مدل 79
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خودرو جیپ قالانت مدل 79
جیپ اهو مدل ۶۳
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جیپ اهو مدل ۶۳
اهو کانادایی 1364
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اهو کانادایی 1364
جیپ صحرا مدل۱۳۷۵
۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جیپ صحرا مدل۱۳۷۵
جیپ کروکی، گالانت
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
جیپ کروکی، گالانت
جیپ آهو
۱۲۳,۵۸۸ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
جیپ آهو
جیپ صحرا اوراقی
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
جیپ صحرا اوراقی
جیپ توسن مدل ۱۳۶۴
۱,۳۴۵ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
جیپ توسن مدل ۱۳۶۴
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۷
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۶
۱۳۳,۲۵۱ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۶
چیپ گرند چروک ارس پلاک فول کامل
۱۱۹ کیلومتر ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
چیپ گرند چروک ارس پلاک فول کامل
جیب گرند چروکی ۲۰۱۴
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
بعدی