خرید و فروش و قیمت خودرو کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc در تبریز

کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۱۳۹۶بدون رنگ
۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
کیا سراتو اتوماتیک  2000cc، مدل ۱۳۹۶بدون رنگ
کیاسراتو آپشنال 2000اتوماتیک بی نقطه درحدصفر
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کیاسراتو آپشنال 2000اتوماتیک بی نقطه درحدصفر
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۵۴ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶
سراتو مونتاژ ۱۳۹۸
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
کیا سراتو ۹۷
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
کیا سراتو ۹۷
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۷
۷۱,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۷
سراتو آپشنال مدل ۹۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
سراتو آپشنال مدل ۹۷
کیا سراتو مونتاژ آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۷
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا سراتو مونتاژ آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۷
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۷
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۷
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۸
۷۵۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۸
سراتو تمیز در حد
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
بعدی