خرید و فروش و قیمت خودرو لیفان X60 اتوماتیک در تبریز

لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶ تحویل آذر ۹۷
۱۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
لیفان x60 ایکس ۶۰ فنی شرطی
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
لیفان x60 ایکس ۶۰ فنی شرطی
لیفان x60
۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
لیفان x60
لیفان X60 اتوماتیک، مدل۱۳۹۷ تحویلی۹۸/۱۰
۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
لیفان X60 اتوماتیک، مدل۱۳۹۷  تحویلی۹۸/۱۰
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۷۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
۵۱,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۱۰۴,۵۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷
۴۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
۵۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
لیفان‌ایگس‌۶۰
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان‌ایگس‌۶۰
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان X60 اتوماتیک،نیوفیس رینک اسپورت مدل ۱۳۹۶
۹۵ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
لیفان X60 اتوماتیک،نیوفیس رینک اسپورت مدل ۱۳۹۶
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۷۹,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
بعدی