خرید و فروش و قیمت خودرو نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای در تبریز

ماکسیما دنده
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
ماکسیما دنده
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۴
۲۹۹,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۴
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۲۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
۲۰۰ کیلومتر ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
ماکسیما دنده‌ مدل ۹۰
۱۰۷,۰۰۰ کیلومتر ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ماکسیما دنده‌ مدل ۹۰
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۴
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۴
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۱
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۱
ماکسیما دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ماکسیما دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
ماکسیما مدل اسفند1384 دنده ای کارمندی
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
ماکسیما مدل اسفند1384 دنده ای کارمندی
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
نیسان ماکسیما مدل ۸۲
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
نیسان ماکسیما مدل ۸۲
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ هفته پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۳
بعدی