خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 SX در تبریز

پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰دوگانه
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰دوگانه
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
خودرو پراید دوگانه
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
خودرو پراید دوگانه
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۹۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۰ ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۲ ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۲فرمان هیدرولیک
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۲فرمان هیدرولیک
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۶
۱۱,۱۱۱ کیلومتر جهت معاوضه
۱۶ ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۲
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید مدل ۹۰
۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید مدل ۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید مدل ۸۸
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۴ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۳۳۵,۸۶۵ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل 1387
۳۴۱,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SX، مدل 1387
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۶۳,۳۸۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۳
۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SX، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۸۷
پراید 131 SX، مدل 1389 دوگانه
۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 SX، مدل 1389 دوگانه
بعدی