خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 141 در تبریز

پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
پراید 141 ، مدل ۱۳۸۴
۱۸۸ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
پراید 141 ، مدل ۱۳۸۴
تاکسی پراید گردشی ۸۶ دوگانه کارخانه
۴۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
تاکسی پراید گردشی ۸۶ دوگانه کارخانه
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
پراید۸۶ دوگانه کارخانه ( بدون رنگ) کارمندی
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید۸۶ دوگانه کارخانه ( بدون رنگ) کارمندی
فروش خودرو
۲۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
فروش خودرو
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۵ دوگانه دستی
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۵
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۸
۳۸۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۷
۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۷
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۴
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۴
پراید 141، مدل ۱۳۸۵
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 141، مدل ۱۳۸۵
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۵
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۵
تاکسی پراید ۱۴۱ تک برگ سند
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تاکسی پراید ۱۴۱ تک برگ سند
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷ صفر خشک
۱۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷ صفر خشک
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پراید ۱۴۱
۲۶۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید ۱۴۱
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۸
۳۵۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۸
بعدی