خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای در تبریز

ساینا دنده‌ای EX مدل ۹۹ در حد صفر کم کار
۱۸,۵۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX مدل ۹۹ در حد صفر کم کار
سایناs
۷,۱۰۰ کیلومتر ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۵۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
فوری
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۳۹۹
۱۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷
۱۱۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷
ساینا اس تحویل آخر اردیبهشت
۹۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
ساینا خشک صفر کیلومتر مدل 1401
۰ کیلومتر توافقی
۸ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹ دوگانه
۷,۴۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹ دوگانه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰
۵,۸۰۰ کیلومتر ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸ دوگانه سوز CNG
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸ دوگانه سوز CNG
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۶
۸۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۴۰۰
۱۵,۸۰۰ کیلومتر ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای EX،درحدصفر
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای EX،درحدصفر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۱
بعدی