خرید و فروش و قیمت خودرو سمند LX ساده در تبریز

سمند LXمدل ۹۵بدون رنگ
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
سمند LXمدل ۹۵بدون رنگ
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۳
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
نیم ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۳
سمند LX مولتی پلکس ۱۳۹۹
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند LX مولتی پلکس  ۱۳۹۹
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵ مولتی پلکس
۱۲۳,۶۸۶ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵ مولتی پلکس
سمند LX ، مدل ۱۳۹۲
۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش
سمند LX ، مدل ۱۳۹۲
سمند LX ساده دوگانه کارخانه ، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش
سمند LX ساده دوگانه کارخانه ، مدل ۱۳۸۹
سمند Lx ساده مدل ۱۴۰۰
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سمند Lx ساده مدل ۱۴۰۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۷
۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۷
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۳
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۳
سمند LX ساده، دوگانه سوز مدل ۱۳۹۹
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سمند LX ساده، دوگانه سوز مدل ۱۳۹۹
سمند LX ساده، دوگانه بیرون مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
سمند LX ساده، دوگانه بیرون مدل ۱۳۸۹
سمند Lx ۹۹ ال ایکس دارای کارت طلایی
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
سمند Lx ۹۹  ال ایکس دارای کارت طلایی
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۴ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
سمند LX دوگانه کارخانه مدل ۱۳۸۶
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش
سمند LX دوگانه کارخانه مدل ۱۳۸۶
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۱
۲۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۱
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۳
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۰ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۳
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۵
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۱ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۵
سمند LX دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۲۲۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۱ ساعت پیش
سمند LX دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲۲ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۵
سمند LX دوگانه سوز مدل ۱۳۸۸
۳۰۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۲ ساعت پیش
سمند LX  دوگانه سوز مدل ۱۳۸۸
بعدی