خرید و فروش و قیمت خودرو سمند سورن ELX در تبریز

سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴
۱۱ کیلومتر ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۵
۱,۲۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۰ ساعت پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۵
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۶
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۶
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۵
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۵
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴
۱۷۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۰
۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۰
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۶
سمند سورن EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند سورن EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۶
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۶
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۵
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۵
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۸۶
۲۶۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۸۶
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۳
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۳
سمند سورن EF7، مدل ۱۳۹۵
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند سورن EF7، مدل ۱۳۹۵
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۳
۱۸,۵۰۰ کیلومتر ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۳
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴
سمند سورن مد1397بفروش می رسد
۱۰۰,۰۵۶ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
سمند سورن مد1397بفروش می رسد
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۸
۷۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۳
۹۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۳
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۷
۹۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۷
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۰ دوگانه
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۰ دوگانه
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۳
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۶
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۶
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۵
۶۸,۸۰۰ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۵
بعدی