خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا هاچبک EX در تبریز

تیبا 2 ، مدل 1399
۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
تیبا 2 ، مدل 1399
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۳
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۳
تیبا هاچبک EX(تیبا۲) مدل ۱۳۹۶
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX(تیبا۲) مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۳۷ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱
۲۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
فوری
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۳,۵۰۰ کیلومتر ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵
۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
تیبا 2هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا۲ مدل ۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا۲ مدل ۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴
تیبا۲
۱۱۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۲,۵۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا۲ مدل ۱۴۰۱ خشک
۱۰ کیلومتر ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا۲ مدل ۱۴۰۱ خشک
تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰
۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
بعدی