خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا صندوق‌دار EX در تبریز

تیبا صندوق‌دار Ex، مدل ۱۳۹۸
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار Ex، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۴
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
۶,۸۹۰ کیلومتر توافقی
دیروز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۸۰,۰۱۲ کیلومتر توافقی
دیروز
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳
۲۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳
تیبا صندوق‌دار دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۴
۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوقدار ۱۴۰۱.خشک
۰ کیلومتر ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹
۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۲۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۱
۱۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۱
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۱
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳
۱۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵ تک گانه
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳
۱۴۱,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
بعدی