خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا صندوق‌دار LX در تبریز

تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۰
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۰ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۰
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۵
۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
فوری
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۰
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۷
۸۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۴
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۵
۹۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۹
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۴۰۰
۱۶,۵۰۰ کیلومتر ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۴۰۰
۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۴۰۰
۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۵
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق دار
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
تیبا صندوق دار
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۷
بعدی