انواع لوازم تحریر، خودکار، خودنویس، دفتر و ... در تبریز

کتاب پایه پنجم

۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
کتاب پایه پنجم

ماشین حساب کار کرده تمیز

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
ماشین حساب کار کرده تمیز

کتاب ریاضی کامل خیلی کم نوشته شده

۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
کتاب ریاضی کامل خیلی کم نوشته شده

کتاب استعداد تحلیلی تیز هوشان

۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
کتاب استعداد تحلیلی  تیز هوشان

کتاب مذهبی

۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
کتاب مذهبی

کتاب گاج پایه هفتم و کنکور کامپیوتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
کتاب گاج پایه هفتم و کنکور کامپیوتر

کتاب های کنکور انسانی

۵۱۶,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش

میز تحریر همراه با کتابخانه

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
میز تحریر همراه با کتابخانه

میکروسکوپ مدیک 1500×

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
میکروسکوپ مدیک 1500×

میز تحریر کاملا سالم و نو

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
میز تحریر کاملا سالم و نو

(کتاب سبز ) کمک درسی فارسی دوم

۳۷,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
(کتاب سبز )  کمک درسی   فارسی دوم

کتاب جادوی هفتم ی تیز هوشان

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
کتاب جادوی هفتم  ی تیز هوشان

پکیج کنکور انسانی

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
پکیج کنکور انسانی

۱۰۰ بسته کاغذ a4 کپی مکس

۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
۱۰۰ بسته کاغذ a4 کپی مکس

میزکامپیوتر متحرک

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
میزکامپیوتر متحرک

(( کارتخوان 2022

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
(( کارتخوان 2022

پک کامل حرف آخر کنکور

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش

سه پایه عکس کوچک

۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
سه پایه عکس کوچک

کارتخوان ٪ معتبر

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
کارتخوان ٪ معتبر

کارت خوان سیار gprs

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
کارت خوان سیار gprs

(« کارتخوان بی سیم یک روزه »)

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
(« کارتخوان بی سیم یک روزه »)

کارتخوان (تبریز)

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
کارتخوان (تبریز)

چند مبحث کنکور آسان است گیلنا مسعودی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
چند مبحث کنکور آسان است گیلنا مسعودی

پوز (کآرتخوان) (لَمسی )

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
پوز (کآرتخوان) (لَمسی )
قبلیبعدی