خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار تخت

فروش نری وچپشت

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
فروش نری وچپشت

کهره ونری فروشی بز

۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۱۶ ساعت پیش
کهره ونری فروشی بز

قوچ و نری و بز بفرش میرسد

۵۵,۵۵۵ تومان
پریروز
قوچ و نری و بز بفرش میرسد

5عدد

۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
5عدد

عروس هلندی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
عروس هلندی

نری هفت هشت ماهه هفت ملیون پانصد

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
نری هفت هشت ماهه هفت ملیون پانصد

غوچ نژاد سومال

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
غوچ نژاد سومال

ماده گاو با گوساله

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ماده گاو با گوساله

طبق تصویر

۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش
طبق تصویر

بر.فروشی

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش

سگ پامر با شناسنامه

۲ هفته پیش
سگ پامر با شناسنامه

کبوتر

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کبوتر

قفس پرنده

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
قفس پرنده

فروش، 2عدد مرغ چاه بهاری تخم گذار

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
فروش، 2عدد مرغ چاه بهاری تخم گذار

طوطی ملنگو ماده

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
طوطی ملنگو ماده

یک جفت بوقلمون جوان وسرحال و ۳ عدد غاز

۱,۱۱۱ تومان
۴ هفته پیش
یک جفت بوقلمون جوان وسرحال و ۳ عدد غاز
بعدی