۹۳ متر/۲ خواب/فول امکانات/جمهوری/شکوفه

۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک سام با پنج شعبه فعال در اسکندری
۹۳ متر/۲ خواب/فول امکانات/جمهوری/شکوفه
۵

آپارتمان ۵۲متری

۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در اسکندری
آپارتمان ۵۲متری
۹

۹۳ متری / فول/ شکوفه

۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک سام با پنج شعبه فعال در اسکندری
۹۳ متری / فول/ شکوفه
۴

40متر تک خواب اسکندری 2290

۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک سام با پنج شعبه فعال در اسکندری
40متر تک خواب اسکندری 2290
۵

88متر/2خواب/فول امکانات/خوش نقشه /آکواریوم

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک شاران در اسکندری
88متر/2خواب/فول امکانات/خوش نقشه /آکواریوم
۶

۵۶ متر /تکواحد

۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ طاها در اسکندری
۵۶ متر /تکواحد
۶

واحدنقلی فول امکانات تکواحدی کلیدنخورده تاپ لوکیشن

۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک شاران در اسکندری
واحدنقلی فول امکانات تکواحدی کلیدنخورده تاپ لوکیشن
۱۰

۶۲ متر تکواحد

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک بزرگ طاها در اسکندری
۶۲ متر تکواحد
۵

۹۳متر دو خواب فول امکانات غرق نور

۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک سام با پنج شعبه فعال در اسکندری
۹۳متر دو خواب فول امکانات غرق نور
۱

آپارتمان ۸۰ متری دو خوابه خوش نقشه

۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اسکندری
آپارتمان ۸۰ متری دو خوابه خوش نقشه
۶

45متر1خواب/خوش نقشه/مسکن هشت/

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور هشت در اسکندری
45متر1خواب/خوش نقشه/مسکن هشت/
۸

۴۲متر/ط دوم واقعی/پارکینگ باکس/گذر عریض

۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک سام با پنج شعبه فعال در اسکندری
۴۲متر/ط دوم واقعی/پارکینگ باکس/گذر عریض
۶

۴۰متر/پارکینگدار/فول بازسازی/اسکندری

۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک سام با پنج شعبه فعال در اسکندری
۴۰متر/پارکینگدار/فول بازسازی/اسکندری
۱۰

۴۲متر تکخواب/آذربایجان/فول بازسازی سرمایه‌گذاری

۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک سام با پنج شعبه فعال در اسکندری
۴۲متر تکخواب/آذربایجان/فول بازسازی سرمایه‌گذاری
۸

40متر /خوش نقشه /تاپ لوکیشن

۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک سام با پنج شعبه فعال در اسکندری
40متر /خوش نقشه /تاپ لوکیشن
۷

۴۱متر/پارکینگ باکس/خوش نقشه/قلب منطقه۱۱

۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک سام با پنج شعبه فعال در اسکندری
۴۱متر/پارکینگ باکس/خوش نقشه/قلب منطقه۱۱
۶

ملک دو نبش واز دو جهت نور گیر دارد ،ویک اتاق خواب

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در اسکندری
ملک دو نبش واز دو جهت نور گیر دارد ،ویک اتاق خواب
۵

۵۰متر بدون مشابه مرتضوی نواب

۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک متین در اسکندری
۵۰متر بدون مشابه مرتضوی نواب
۵

۵۰متر/بازسازی شده/اسکندری

۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در اسکندری
۵۰متر/بازسازی شده/اسکندری
۹

۴۰ متر / خوش نقشه / نورگیر / اسکندری مرتضوی /

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک سام با پنج شعبه فعال در اسکندری
۴۰ متر / خوش نقشه / نورگیر / اسکندری مرتضوی /

۶۳متر دوخواب/فول امکانات/لوکیشن

۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک داریوش در اسکندری
۶۳متر دوخواب/فول امکانات/لوکیشن
۷

۶۶متر دو خواب/فول امکانات/تخلیه کلید دارم

۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک هلدینگ درویش در اسکندری
۶۶متر دو خواب/فول امکانات/تخلیه کلید دارم
۶

۹۳متر/دوخواب/فول امکانات/آزادی اوستا

۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مشاوران املاک اسپرلوس در اسکندری
۹۳متر/دوخواب/فول امکانات/آزادی اوستا
۴

۷۰ متر پارکینگ دار شکوفه *پویا*

۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اسکندری
۷۰ متر پارکینگ دار شکوفه *پویا*
۸

نمایش نقشه