محل بلوار کشاورز

خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در بلوار کشاورز تهران

در حال دریافت ...
بلوار کشاورز عبداله زاده ۱۵۰ متر
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در بلوار کشاورز
138متر - بلوارکشاورز
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در بلوار کشاورز
96متربلوارکشاورز نوسازفول امکانات
۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوریدر بلوار کشاورز
96متربلوارکشاورز نوسازفول امکانات
آپارتمان 62 متری بلوار کشاورز ( کبکانیان)
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در بلوار کشاورز
آپارتمان 62 متری بلوار کشاورز ( کبکانیان)
خیابان ایتالیا ، تکواحدی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در بلوار کشاورز
خیابان ایتالیا ، تکواحدی
۸۱.۷ متر ۲ خوابه نوساز
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در بلوار کشاورز
۸۱.۷ متر ۲ خوابه نوساز
* 100m...امیر آباد شمالی *
توافقی
فوریدر بلوار کشاورز
* 100m...امیر آباد شمالی *
73متر10ساله با2پارکینگ دکترقریب(بازار میوه قریب)
۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در بلوار کشاورز
بلوار کشاورز دکتر قریب موقعیت اداری
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در بلوار کشاورز
بلوار کشاورز دکتر قریب موقعیت اداری
بلوار کشاورز
۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بلوار کشاورز
بلوار کشاورز. فلسطین ۱۱۵ متر ۲ خوابه ۵ ساله
توافقی
دیروز در بلوار کشاورز
83متر2خوابه قدیمی فلسطین شمالی پایین زرتشت
توافقی
دیروز در بلوار کشاورز
زرتشت غربی. 125 متر ۳ خواب
توافقی
دیروز در بلوار کشاورز
آپارتمان 235 متری پایین تراز زرتشت
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بلوار کشاورز
آپارتمان جمالزاده شمالی۹۳ متر
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بلوار کشاورز
71 متری فول قریب
۱,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بلوار کشاورز
71 متری فول قریب
90 متر بلوار کشاورز/ وصال
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بلوار کشاورز
۲۰۰ متر سه خوابه۱۰ساله زرتشت غربی
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بلوار کشاورز
۹۶ متر تک واحدی بازسازی فول
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بلوار کشاورز
۹۶ متر تک واحدی بازسازی فول
۱۳۸ متری - بلوار کشاورز - ۳۰ ساله
۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار کشاورز
۹۰ متر کارگرشمالی نصرت پارک لاله
۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوریدر بلوار کشاورز
۹۰ متر کارگرشمالی نصرت پارک لاله
125متر زرتشت فول امکانات،بازسازی شده
۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار کشاورز
125متر زرتشت فول امکانات،بازسازی شده
دهکده۱۲۵متری خوشنقشه
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار کشاورز
دهکده۱۲۵متری خوشنقشه
**۷۳متر بلوار کشاوز موقعیت اداری**
توافقی
پریروز در بلوار کشاورز
در حال دریافت ...
بعدی