خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در استاد معین تهران

۶۰ متر / فول امکانات / سرمایه گذاری / بر اصلی
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
۶۰ متر / فول امکانات / سرمایه گذاری / بر اصلی
۶۰متر / فول / غرق نور / نزدیک آزادی
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
۶۰متر / فول / غرق نور / نزدیک آزادی
۵۸متر فول کلیدنخورده غرق نور دامپزشکی
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
۵۸متر فول کلیدنخورده غرق نور دامپزشکی
۱۱۶متر۳خواب فول امکانات استاد معین
۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
۱۱۶متر۳خواب فول امکانات استاد معین
۴۶متر.یک خواب.بدون مشابه.استادمعین.هاشمی
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
۴۶متر.یک خواب.بدون مشابه.استادمعین.هاشمی
۶۱متردوخواب فول امکانات
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در استاد معین
۶۱متردوخواب فول امکانات
۸۶ متر / دو خواب / فول امکانات / استاد معین
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
۸۶ متر / دو خواب / فول امکانات / استاد معین
۴۵ متر ۱واحدی سالن پرده خور گذر پهن ۲۱ متری جی طوس
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
۴۵ متر ۱واحدی سالن پرده خور گذر پهن ۲۱ متری جی طوس
استادمعین/بالای طوس76متری فول امکانات
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
استادمعین/بالای طوس76متری فول امکانات
۵۵متر/خوش نقشه/دامپزشکی /استاد معین /بدون مشابه
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
۵۵متر/خوش نقشه/دامپزشکی /استاد معین /بدون مشابه
55متر/استاد معین /فول امکانات/گذر10متری
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
55متر/استاد معین /فول امکانات/گذر10متری
۸۵متر/کلیدنخورده/فول امکانات
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
۸۵متر/کلیدنخورده/فول امکانات
۵۱ متر + فول امکانات + تکواحدی + ۵ سال ساخت
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
۵۱ متر + فول امکانات + تکواحدی + ۵ سال ساخت
آپارتمان ۵۷ متری/فول امکانات/نوساز/استاد معین
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
آپارتمان ۵۷ متری/فول امکانات/نوساز/استاد معین
۵۰متر تکواحدی با گذر ۸ متری / ۲۱ متری جی
۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
۵۰متر تکواحدی با گذر ۸ متری / ۲۱ متری جی
آپارتمان ۶۰متری فول‌ امکانات استادمعین لعل آخر
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
آپارتمان ۶۰متری فول‌ امکانات استادمعین لعل آخر
51مترکلیدنخورده/فول امکانات/تک واحدی/
توافقی
آژانس املاک در استاد معین
51مترکلیدنخورده/فول امکانات/تک واحدی/
59متر آپارتمان /نوساز/تک واحدی/دامپزشکی
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
59متر آپارتمان /نوساز/تک واحدی/دامپزشکی
۳۳متر.یک خواب.خوش نقشه.بدون مشابه
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
۳۳متر.یک خواب.خوش نقشه.بدون مشابه
۶۰ متر + فول امکانات + کلید نخورده + نصبیات کامل
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
۶۰ متر + فول امکانات + کلید نخورده + نصبیات کامل
استادمعین/۷۷متر/فول امکانات/
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در استاد معین
استادمعین/۷۷متر/فول امکانات/
آپارتمان ۷۱ متر/فول امکانات/تکواحدی/استاد معین
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
آپارتمان ۷۱ متر/فول امکانات/تکواحدی/استاد معین
۵۷ متر / فول امکانات / استاد معین دامپزشکی /۴ ساله
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
۵۷ متر / فول امکانات / استاد معین دامپزشکی /۴ ساله
۶۰ متر / نوساز / فول / دامپزشکی/ سالن پرده خور
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
۶۰ متر / نوساز / فول / دامپزشکی/ سالن پرده خور
بعدی