خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در شبیری تهران

آپارتمان 50متر 1خواب فول بازسازی شده

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک متین در شبیری
آپارتمان 50متر 1خواب فول بازسازی شده
۱۲

65متر دوخوابه به شدت مالک

۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک متین در شبیری
65متر دوخوابه به شدت مالک
۸

آپارتمان ۶۷ متری دو خوابه

۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شبیری
آپارتمان ۶۷ متری دو خوابه
۴

48متر فول امکانات تک واحدی لوکیشن منطقه

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک برتر در شبیری
48متر فول امکانات تک واحدی لوکیشن منطقه
۵

آپارتمان ۴۶ متری/ کوچه بهفر / پارکینگ دارد

۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ حامی در شبیری
آپارتمان ۴۶ متری/ کوچه بهفر / پارکینگ دارد
۶

۴۰مترطبقه۲/بابازسازی/پایینتراز بهفر

۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک برتر در شبیری
۴۰مترطبقه۲/بابازسازی/پایینتراز بهفر
۶

۵۰ متری / تک واحدی/ بازسازی شده

۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مثلث در شبیری
۵۰ متری / تک واحدی/ بازسازی شده
آژانس ممتاز

۶۰ متری / پارکینگ دار/ تک واحدی

۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مثلث در شبیری
۶۰ متری / پارکینگ دار/ تک واحدی
آژانس ممتاز

55متر/1خواب/خوش نقشه/شیک/جی

۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک خانه چی در شبیری
55متر/1خواب/خوش نقشه/شیک/جی
۵

50متر/1خواب/شیک/سالن پرده خور/نوری گلستانی

۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک خانه چی در شبیری
50متر/1خواب/شیک/سالن پرده خور/نوری گلستانی
۹

۵۵متر اپارتمان تک خواب مناسب سرمایه گذاری

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک متین در شبیری
۵۵متر اپارتمان تک خواب  مناسب  سرمایه گذاری
۲۰

88متر بریانک سرمایه گذاری منطقه ده

۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری آژانس املاک متین در شبیری
88متر بریانک سرمایه گذاری منطقه ده
۹

۵۲ متری فول امکانات نوساز

۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک متین در شبیری
۵۲ متری فول امکانات نوساز
۶

۴۶متر غرق در نور/ سبحانی /بهفر

۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک متین در شبیری
۴۶متر غرق در نور/ سبحانی /بهفر
۵

آپارتمان ۶۰ متری ( ۱۶ متری امیری ، سبحانی)

۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در شبیری
آپارتمان ۶۰ متری (  ۱۶ متری امیری ، سبحانی)
۱۸

۹۰متر/دوخواب /تکواحدی /سرمایه گذاری /سبحانی

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک متین در شبیری
۹۰متر/دوخواب /تکواحدی /سرمایه گذاری /سبحانی
۹

۶۰ متری / دو خواب / تک واحدی

۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مثلث در شبیری
۶۰ متری / دو خواب / تک واحدی
آژانس ممتاز

۵۶ متری / جی / ۵ ساله / سرمایه‌گذاری

۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مثلث در شبیری
۵۶ متری / جی / ۵ ساله / سرمایه‌گذاری
آژانس ممتاز

66متر/2خواب/شیک/فول بازسازی/تخلیه

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک خانه چی در شبیری
66متر/2خواب/شیک/فول بازسازی/تخلیه
۸

۴۸متر/۱خواب/فول بازسازی/سالن پرده خور/سبحانی

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک خانه چی در شبیری
۴۸متر/۱خواب/فول بازسازی/سالن پرده خور/سبحانی
۵

جی-۵۵متر-تکواحدی-فول کامل

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک سران استادمعین در شبیری
جی-۵۵متر-تکواحدی-فول کامل
۵

۵۵متر/تکواحدی/پارکینگ دار/جی سادات

۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک متین در شبیری
۵۵متر/تکواحدی/پارکینگ دار/جی سادات
۹

۴۴متر/۱خواب/شیک/بی نظیر/سیمتری جی

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک خانه چی در شبیری
۴۴متر/۱خواب/شیک/بی نظیر/سیمتری جی
۷

۶۰ متری / ۷ ساله / جی

۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مثلث در شبیری
۶۰ متری / ۷ ساله / جی
۹
آژانس ممتاز
بعدی

نمایش نقشه