تهران اپارتمان ط۸فاز۱۱ مسکونی سرمایه گذاری پردیس

۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک دانشگاهی
تهران اپارتمان ط۸فاز۱۱ مسکونی سرمایه گذاری پردیس
۱۲

فروش اپارتمان شهرک مهستان شهریار

۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک دانشگاهی
فروش اپارتمان شهرک مهستان شهریار
۱۳

پروژه کارکنان آتش‌نشانی تهران رونیکا پلاس

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک دانشگاهی
پروژه کارکنان آتش‌نشانی تهران رونیکا پلاس
۳

پروژه کارکنان آتش‌نشانی تهران رونیکا پلاس

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک دانشگاهی
پروژه کارکنان آتش‌نشانی تهران رونیکا پلاس
۳

نمایش نقشه