خرید و فروش املاک اداری، تجاری در امین حضور تهران

مغازه ۱۰ متر
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در امین حضور
مغازه طبقه منفی پلاک
توافقی
۳ روز پیش در امین حضور
مغازه طبقه منفی پلاک
۱۴متر داخل پاساژ مروارید امین حضور
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امین حضور
۱۴متر داخل پاساژ مروارید امین حضور
سرقفلی مغازه لوازم خانگی
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امین حضور
سرقفلی مغازه لوازم خانگی
فروش دفتر اداری سه راه امین حضور
توافقی
هفتهٔ پیش در امین حضور
فروش دفتر اداری سه راه امین حضور
۲۲ متر سرقفلی لوازم خانگی ابتدای دیالمه
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امین حضور
مغازه ۱۸متری تجاری
توافقی
هفتهٔ پیش در امین حضور
22متر مغازه با مالکیت و سرقفلی
توافقی
هفتهٔ پیش در امین حضور
22متر مغازه با مالکیت و سرقفلی
فروش باغ 7000 متری نهال زرشک 4 ساله
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امین حضور
فروش باغ 7000 متری نهال زرشک 4 ساله
مغازه تجاری بر اصلی خیابان امین حضور
توافقی
آژانس املاک در امین حضور
مغازه تجاری بر اصلی خیابان امین حضور
21مترمربع واقع در لوکیشن امین حضور
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امین حضور
21مترمربع  واقع در  لوکیشن امین حضور
ملکیت مغازه ۴۸ متر
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امین حضور
ملکیت مغازه ۴۸ متر
۳۰متر مغازه در بازار
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امین حضور
۳۰متر مغازه در بازار
فروش ۴۰ متر تجاری بَرِ خیابان اصلی
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امین حضور
فروش ۴۰ متر تجاری بَرِ خیابان اصلی
۲۰ متر مغازه با ملکیت
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امین حضور
۱۴ متر مغازه پاساژ امیر کبیر سه راه امین حضور
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امین حضور
۲۱ متر مغازه سرقفلی/امین حضور/پاساژ کوه نور
توافقی
آژانس املاک در امین حضور
۲۱ متر مغازه سرقفلی/امین حضور/پاساژ کوه نور
مغازه ۲۰ متر سر قفلی بر اصلی امین حضور
توافقی
۳ هفته پیش در امین حضور
مغازه ۲۰ متر سر قفلی بر اصلی امین حضور
مغازه ۲۲ متر
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در امین حضور
مغازه ۲۲ متر
۲۳متر مربع مغازه تجاری با ملکیت در امین حضور
۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در امین حضور
مغازه در راسته عمده فروشی
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در امین حضور
مغازه ۱۷متری واقع در امین حضور
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در امین حضور
دفترسند اداری۵۰تا۱۱۵متر کلیدنخورده بَرِخیابان اصلی
توافقی
۲۴ هفته پیش در امین حضور
دفترسند اداری۵۰تا۱۱۵متر کلیدنخورده بَرِخیابان اصلی
بعدی