خرید و فروش املاک اداری، تجاری در اندیشه تهران

۲۰مترالکتریکی فعال/دورمیدان بزرگ و پرجمعیت/۶دانگ
توافقی
آژانس املاک در اندیشه
۲۰مترالکتریکی فعال/دورمیدان بزرگ و پرجمعیت/۶دانگ
۱۶متر/سند۶دانگ/برخیابان آینده دار و ارزنده/همکف
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اندیشه
۱۶متر/سند۶دانگ/برخیابان آینده دار و ارزنده/همکف
۲۵متر/پاساژفعال/دوکله تردد/مابین۲بانک/پرجمعیت
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اندیشه
۲۵متر/پاساژفعال/دوکله تردد/مابین۲بانک/پرجمعیت
۵۵متر/مابین دوتقاطع اصلی و پرجمعیت/همکف بدونه پله
توافقی
آژانس املاک در اندیشه
۱۶ متر مغازه/همکف/مناسب سرمایه گذاری
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اندیشه
۱۶ متر مغازه/همکف/مناسب سرمایه گذاری
۳۶متر تجاری شهرک صدف
توافقی
آژانس املاک در اندیشه
۱۹مترمغازه/همکف/بربلواراصلی/اندیشه‌فازیک
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اندیشه
۱۹مترمغازه/همکف/بربلواراصلی/اندیشه‌فازیک
۱۷مترمغازه‌دوبر/بدون‌پله/برخیابان/اندیشه‌فازیک
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اندیشه
۱۷مترمغازه‌دوبر/بدون‌پله/برخیابان/اندیشه‌فازیک
۲۰متر/مرکز شهر/همکف بدونه پله/سند ۶دانگ/شلوغ
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اندیشه
۲۰متر/مرکز شهر/همکف بدونه پله/سند ۶دانگ/شلوغ
۱۲متر همکف+۲۸متر انباری/نزدیک اصلی و تقاطع/۶دانگ
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اندیشه
۱۲متر همکف+۲۸متر انباری/نزدیک اصلی و تقاطع/۶دانگ
۲۴متر/بر ۲۰متری/فول دیزایین شده/همکف/پرجمعیت
توافقی
آژانس املاک در اندیشه
۲۴متر/بر ۲۰متری/فول دیزایین شده/همکف/پرجمعیت
۲۴متر/دوبر/سه دهنه کرکره/مابین دوتقاطع اصلی/۶دانگ
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اندیشه
۲۴متر/دوبر/سه دهنه کرکره/مابین دوتقاطع اصلی/۶دانگ
۲۰متر/نزدیک بلواراصلی/پنج متر بر/همکف/ابتدای فاز۱
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اندیشه
۲۰متر/نزدیک بلواراصلی/پنج متر بر/همکف/ابتدای فاز۱
۳۳متر/۷متر بر/مناسب‌ جهت انواع اصناف/سند ۶دانگ
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اندیشه
۳۳متر/۷متر بر/مناسب‌ جهت انواع اصناف/سند ۶دانگ
۱۷متر/آرایشگاه مردانه فعال و شلوغ/یک قواره به اصلی
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اندیشه
۱۷متر/آرایشگاه مردانه فعال و شلوغ/یک قواره به اصلی
۲۰متر/برخیابان دوطرفه و ۱۲متری/سوپر مارکت فعال
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اندیشه
۲۰متر/برخیابان دوطرفه و ۱۲متری/سوپر مارکت فعال
۲۰مترابزارفروشی فعال/مابین دوخیابان اصلی/بین مدارس
توافقی
آژانس املاک در اندیشه
۲۰مترابزارفروشی فعال/مابین دوخیابان اصلی/بین مدارس
۱۶متر/سقف آزاد و ملکیت شیک/جنب تقاطع و مدارس
توافقی
آژانس املاک در اندیشه
۱۶متر/سقف آزاد و ملکیت شیک/جنب تقاطع و مدارس
۳۵متر/۷متر بر برخیابان اصلی/روبروی میدان تره‌بار/
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اندیشه
۳۵متر/۷متر بر برخیابان اصلی/روبروی میدان تره‌بار/
تجاری ۹ متری در فاز یک اندیشه
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اندیشه
تجاری ۹ متری در فاز یک اندیشه
۴۵ متر تجاری در فاز یک اندیشه
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اندیشه
۴۵ متر تجاری در فاز یک اندیشه
۱۵ متر مغازه/۲ بر/مناسب برای سرمایه گذاری
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اندیشه
۳۴ متر مغازه/همکف/مغازه فعال/بر خیابان اصلی
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اندیشه
۳۴ متر مغازه/همکف/مغازه فعال/بر خیابان اصلی
۲۰متر/همکف/برخیابان/پاخورخوب/اندیشه‌فازیک
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اندیشه
۲۰متر/همکف/برخیابان/پاخورخوب/اندیشه‌فازیک
بعدی