خرید و فروش املاک اداری، تجاری در اختیاریه تهران

آپارتمان باسند اداری ۸۰متر در دولت
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
آپارتمان باسند اداری ۸۰متر در دولت
مغازه ۱۰۰ متری قلب اختیاریه
۱۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
مغازه ۱۰۰ متری قلب اختیاریه
۱۵۰ متر بر اصلی دولت ساختمان پزشکان
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
43متر مغازه درمنطقه منظریه قیطریه
توافقی
۱۵ ساعت پیش در اختیاریه
۱۰۰ متر سند اداری نوساز (دیباجی جنوبی)
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
۱۰۰ متر سند اداری نوساز       (دیباجی جنوبی)
دولت فرعی دنج ۸۰متر شیک
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
دولت فرعی دنج ۸۰متر شیک
موقعیت اداری ۵۸متر یک خواب اختیاریه شمالی
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
موقعیت اداری ۵۸متر یک خواب اختیاریه شمالی
۹۵ متر سند اداری دولت
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
۹۵ متر سند اداری دولت
اختیاریه ۲۰مغازه سرقفلی
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در اختیاریه
اختیاریه ۲۰مغازه سرقفلی
فروش آپارتمان اداری 95متر اختیاریه
توافقی
آژانس املاک در اختیاریه
فروش آپارتمان اداری 95متر اختیاریه
80متر مغازه براصلی دولت
توافقی
آژانس املاک در اختیاریه
بر دیباجی جنوبی 15 متر مغازه فروشی با ملکیت
توافقی
مشاور املاک در اختیاریه
زمین کشاورزی ،دامداری ،گلخانه فعال در ورامین
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در اختیاریه
زمین کشاورزی ،دامداری ،گلخانه فعال در ورامین
130مترموقعیت اداری
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
130مترموقعیت اداری
آپارتمان سند اداری ۱۰۰ متری دیباجی جنوبی
توافقی
آژانس املاک در اختیاریه
آپارتمان سند اداری ۱۰۰ متری دیباجی جنوبی
فروش آپارتمان اداری 70متر دولت
توافقی
آژانس املاک در اختیاریه
فروش آپارتمان اداری 70متر دولت
موقعیت اداری ۱۳۰متر سه خواب با امکانات غرق نور
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
موقعیت اداری ۱۳۰متر سه خواب با امکانات غرق نور
90متر2بر اختیاریه
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
46مترمغازه براختیاریه
۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در اختیاریه
۱۵۰ متر سند اداری نوساز (دیباجی جنوبی)
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
۱۵۰ متر سند اداری نوساز       (دیباجی جنوبی)
زمین با کاربری پرورش ماهی خاویاری
توافقی
۶ روز پیش در اختیاریه
۱۲۰متر سند اداری ویو دار
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در اختیاریه
۱۲۰متر سند اداری ویو دار
پاسداران دولت ۶۷ متر مغازه فروشی با ملکیت
توافقی
مشاور املاک در اختیاریه
مغازه ۹۲ متری اختیاریه
۱۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
بعدی