خرید و فروش املاک اداری، تجاری در فلاح تهران

مغازه ملکیت سه بر بهبودی شمالی
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در فلاح
۲۴ متر مغازه در فتحی
۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در فلاح
مغازه ، ۲۱ متر
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فلاح
مغازه ، ۲۱ متر
فلاح ۳۲ متر تجاری
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در فلاح
فلاح ۳۲ متر تجاری
۱۶متر، دو نبش(طلای منطقه) یا معاوضه با آپارتمان
توافقی
فوری در فلاح
۱۶متر، دو نبش(طلای منطقه) یا معاوضه با آپارتمان
مغازه در پاساژ ابوذر فروش
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فلاح
مغازه در پاساژ ابوذر فروش
48.5 متر مغازه بر خیابان ابوذر (فلاح) زیر همکف
۲,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فلاح
۲۸۵۰۰ متر زمین بهر جاده اصلی با مجوز گلخانه و ....
توافقی
۵ روز پیش در فلاح
زمین یک هکتاری با سهم آب مناسب گلخانه و غیره...
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در فلاح
۴۲۵متر تجاری دونبش و ۲۷۵متر موقعیت اداری بر۲۰متری
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در فلاح
۴۲۵متر تجاری دونبش و ۲۷۵متر موقعیت اداری بر۲۰متری
مغازه ۶۳ متری تجاری
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در فلاح
مغازه تجاری ۹مترمربع - فلاح
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فلاح
پارکینگ'۶۰متری جهت'انبا
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فلاح
مغازه 22.30 متر
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فلاح
مغازه 22.30 متر
مغازه تجاری خیابان اصلی سجاد شمالی
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فلاح
تجاری فعال ۴۳ متر سند تک برگ
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فلاح
تجاری فعال ۴۳ متر سند تک برگ
مغازه ۲۴متری عطاری
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فلاح
مغازه ٢نبش فروش یا معاوضه
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فلاح
مغازه ٢نبش فروش یا معاوضه
۷۰۰متر زیربنا ملک تجاری اداری دونبش بر۲۰ متری فلاح
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فلاح
۷۰۰متر زیربنا ملک تجاری اداری دونبش بر۲۰ متری فلاح
مغازه ۳۹ متر
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فلاح
مغازه ۲۴متر ملکیت
توافقی
۲ هفته پیش در فلاح
مغازه۱۱۷ متر مناسب تمام مشاغل و برند ها
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فلاح
مغازه۱۱۷ متر مناسب تمام مشاغل و برند ها
مغازه ۸۲متر.۴متر ارتفاع تجاری بر اصلی
توافقی
۲ هفته پیش در فلاح
مغازه ۲۳ متر در فلاح، متطقه
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فلاح
بعدی