66متربرولیعصر3راه توانیر
توافقی
آژانس املاک در گاندی
66متربرولیعصر3راه توانیر
بر گاندی 45 متر سند اداری
توافقی
آژانس املاک در گاندی
بر گاندی 45 متر سند اداری
۸۶ متر / موقعیت اداری/ نوسازی کامل / بر گاندی
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گاندی
۸۶ متر / موقعیت اداری/ نوسازی کامل / بر گاندی
فروش موقعیت اداری گاندی جنوبی ۷۵متر۱۰ ساله فول
توافقی
آژانس املاک در گاندی
فروش موقعیت اداری گاندی جنوبی ۷۵متر۱۰ ساله فول
گاندی ۹۰ متر فروش اداری ۲ پارکینگ
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گاندی
گاندی ۹۰ متر فروش اداری ۲ پارکینگ
۶۰ متر / سند اداری/ سالن فلت/ دو بر / بر گاندی
توافقی
آژانس املاک در گاندی
۶۰ متر / سند اداری/ سالن فلت/ دو بر / بر گاندی
مغازه بر گاندی ۳۰ متر + ۷۰ ‌متر زیرزمین
توافقی
مشاور املاک در گاندی
مغازه  بر گاندی ۳۰  متر   + ۷۰ ‌متر  زیرزمین
ونک ۲۶۶ متر اداری گاندی، لابی ،فول امکانات
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گاندی
ونک ۲۶۶ متر اداری گاندی، لابی ،فول امکانات
۱۱۰ متر اداری بر اصلی گاندی * دو کله * فول امکانات
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گاندی
۱۱۰ متر اداری بر اصلی گاندی * دو کله * فول امکانات
گاندی ۲۷۱ متر سند اداری 4پارکینگ سندی
۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گاندی
گاندی ۲۷۱ متر سند اداری 4پارکینگ سندی
۷۷ متر موقعیت اداری کلید نخورده
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گاندی
۷۷ متر موقعیت اداری کلید نخورده
4200متر اداری جهان کودک
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گاندی
4200متر اداری جهان کودک
گاندی ۸۷متر بر اصلی
توافقی
مشاور املاک در گاندی
گاندی ۸۷متر بر اصلی
سند اداری ۱۵۶ متر فلت بر اصلی گاندی۲ پارکینگ سندی
توافقی
آژانس املاک در گاندی
سند اداری ۱۵۶ متر فلت بر اصلی گاندی۲ پارکینگ سندی
گاندی 78 متر دیزاین شده
توافقی
آژانس املاک در گاندی
۸۷ متر /موقعیت اداری/ یک اتاق/ نوسازی کامل/ گاندی
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گاندی
۸۷ متر /موقعیت اداری/ یک اتاق/ نوسازی کامل/ گاندی
۱۶۰ متر ، امکانات کامل ، بر خیابان اصلی
۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در گاندی
۱۶۰ متر ، امکانات کامل ، بر خیابان اصلی
فروش 114 متر سند اداری نوساز گاندی
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گاندی
فروش 114 متر سند اداری نوساز گاندی
٢٧٠ متر سند اداری نوساز بر گاندی
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گاندی
٢٧٠ متر سند اداری نوساز بر گاندی
۸۴ متر موقعیت اداری جنب بیمارستان گاندی
۵,۲۰۰,۰۰۰,۸۰۰ تومان
آژانس املاک در گاندی
۸۴ متر موقعیت اداری جنب بیمارستان گاندی
فروش اداری گاندی ۱۴۰mکلیدنخورده۲پارکینگ*لابی*
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گاندی
فروش اداری گاندی ۱۴۰mکلیدنخورده۲پارکینگ*لابی*
٦٠ متر موقعیت ادارى فول ونک
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در گاندی
٦٠ متر موقعیت ادارى فول ونک
فروش مستغلات موقعیت اداری
۱۷۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گاندی
فروش مستغلات موقعیت اداری
۸۵متر موقعیت‌اداری فول‌بازسازی
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گاندی
۸۵متر موقعیت‌اداری فول‌بازسازی