خرید و فروش املاک اداری، تجاری در ایرانشهر تهران

۵۰ متر بر خردمند جنوبی ملکیت و سرقفلی
توافقی
آژانس املاک در ایرانشهر
فروش دفتر کار۷۷متری موقعیت اداری براصلی خ سمیه
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
فروش دفتر کار۷۷متری موقعیت اداری براصلی خ سمیه
900 متر مستغلات اداری کلید نخورده
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
۸۴متر خردمند/ایرانشهر
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
۸۴متر خردمند/ایرانشهر
مغازه ۱۳۰متر سرقفلی
توافقی
آژانس املاک در ایرانشهر
مغازه ۱۳۰متر سرقفلی
۹۷ متر دفترکار سند اداری بر ایرانشهر
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ایرانشهر
۹۷ متر دفترکار سند اداری بر ایرانشهر
آپارتمان موقعیت اداری بر ایرانشهر
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در ایرانشهر
آپارتمان موقعیت اداری بر ایرانشهر
117متر همکف /سمیه /درب مستقل
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
117متر همکف /سمیه /درب مستقل
۹۰متر بر فرصت (موسوی )
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
۹۰متر بر فرصت (موسوی )
سرقفلی مغازه۲۱ متر
توافقی
۶ ساعت پیش در ایرانشهر
78 متر بر اصلی سمیه موقعیت اداری مبله کامل
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
78 متر بر اصلی سمیه موقعیت اداری مبله کامل
کریمخان 222متر سند اداری بَرخیابان با 5 اتاق
توافقی
آژانس املاک در ایرانشهر
کریمخان 222متر سند اداری بَرخیابان با 5 اتاق
70متر سند اداری /ایرانشهر
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
70متر سند اداری /ایرانشهر
سرقفلی یک دستگاه آپارتمان اداری 130 متری
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ایرانشهر
سرقفلی  یک دستگاه آپارتمان اداری 130 متری
۱۵۵متر+۲۰متربالکن سرقفلی باملکیت (تقاطع بهارو سمیه
توافقی
مشاور املاک در ایرانشهر
۷۰ متر موقعیت اداری،سه اطاق
توافقی
۴ روز پیش در ایرانشهر
۷۰ متر موقعیت اداری،سه اطاق
اپارتمان ۶۷متری اداری
توافقی
۵ روز پیش در ایرانشهر
اپارتمان ۶۷متری  اداری
موقعیت اداری ۷۵متر (مبله)
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
موقعیت اداری ۷۵متر (مبله)
ایرانشهر. طالقانی ۴۰۰ متر مستقلات نوساز
توافقی
مشاور املاک در ایرانشهر
فروش دفترکار77متری موقعیت اداری براصلی خ سمیه
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
فروش دفترکار77متری موقعیت اداری براصلی خ  سمیه
۱۰۳متر سند اداری در سمیه
۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
۱۰۳متر سند اداری در سمیه
۳۳متر مغازه سرقفلی و ملکیت خ مفتح جنوبی
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ایرانشهر
۸۰متر ایرانشهر /خردمند
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
۸۰متر ایرانشهر /خردمند
آپارتمان 45متر
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
آپارتمان 45متر
بعدی